Нивото SDI Advanced Diver (Напреднал водолаз) е за водолази, желаещи да разширят своя опит и познания във водолазния спорт. Тази програма надгражда квалификацията Open Water Scuba Diver (водолаз в отворени води на SDI) с изучаването на четири специализации SDI, като водолазът трябва да има направени и регистрирани не по–малко от 25 гмуркания.

Изисквания за получаване на международно признат сертификат SDI Advanced Diver:

–завършени 4(четири) специализирани курса.
–25 (двадесет и пет) гмуркания, записани в логбук.

Специализираните курсове на SDI предоставят специфични тематични знания за гмурканият в различни условия, като гмуркания до потънали обекти, дълбочинни гмуркания,гмуркания в условия на ограничена видимост, както и гмуркания с  използване на допълнително оборудване като сух костюм, подводен скутер, фото- и видеозаснимане. Завършвайки успешно нивото „Напреднал водолаз“ ще имате възможността да използвате придобитите знания, умения и навици, така че да направите гмуркането по–безопасно, приятно и интересно, така че да можете да се насладите по-пълноценно на преживяванията под вода.