CMAS-diver-1-starПрограмата за обучение CMAS една звезда се класифицира като входно ниво във  водолазния спорт. Този курс ще ви запознае с основите на спорта гмуркане. Той    ще ви позволи да практикувате безопасни гмуркания, до максимална дълбочина  от 20 метра, без да влизате в режим на декомпресия, като използвате сгъстен  въздух.

Водолазът CMAS една звезда трябва да има достатъчно знания, умения и опит, за да планира и извършва гмуркания в отворени води, които не изискват спиране за декомпресия, без наблюдението на CMAS инструктор или CMAS водач. Той трябва да е придружен от друг сертифициран водолаз най-малко на същото ниво на квалификация.

Водолазът CMAS една звезда е квалифициран да се гмурка при следните параметри:

– използва сгъстен въздух за дишане;

– извършва гмуркания, които не изискват задължително спиране за декомпресия;

– гмурка се на дневна светлина;

– гмурка се в среда, където директното вертикално излизане на повърхността е възможно;

– гмурка се само когато има съответната подкрепа на повърхността;

– гмурка се в условия, които са равни или по-добри от условията, при които е бил обучаван.

При  допълнително обучение той ще може да се гмурка до максимална дълбочина от двадесет (20) м, придружен от други водолазна на същото ниво.

При успешно завършване на курса ще получите международно признат сертификат за водолаз CMAS една звезда.