CMAS-diver-2-starТози курс ще надгради наученото от програмата за водолаз една звезда и ще развие умения за любителско гмуркане на по-голяма дълбочина (до 40 м) или през нощта.

Водолазът CMAS две звезди трябва да има достатъчно знания, умения и опит, за да планира и извършва гмуркания в отворени води, които не изискват спиране за декомпресия, без наблюдението на CMAS инструктор или CMAS водач. Той трябва да е придружен от друг сертифициран водолаз най-малко на същото ниво на квалификация.

Водолазът CMAS две звезди е квалифициран да се гмурка при следните параметри, освен ако не е получил допълнително обучение или е придружен от водач:

– гмурка се при максимална дълбочина от четиридесет (40) м, придружен от други водолази на същото ниво;

– използва единствено сгъстен въздух за дишане, освен ако не е сертифициран да използва други газови смеси за дишане;

– извършва гмуркания, които не изискват задължително спиране за декомпресия;

– може да участва в нощни гмуркания;

– гмурка се в среда, където директното вертикално излизане на повърхността е възможно

– гмурка се само когато има съответната подкрепа на повърхността

– гмурка се в условия, които са равни или по-добри от условията, при които е бил обучаван.

При успешно завършване на курса ще получите международно признат сертификат за водолаз CMAS две звезди.