CMAS-diver-3-starТози курс ще ви обучи и подготви да планирате, организирате и провеждате безопасни гмуркания и да водите групи от други любители водолази в отворени води, при максимална дълбочина от 56 м.

За да завършите този курс трябва да:

– сте навършили 18 години;

– да притежавате следните CMAS квалификации или еквивалентни сертификати:

  • водолаз CMAS две звезди или еквивалентен
  • CMAS Oxygen Administration квалификация  или еквивалентна
  • CMAS водолаз спасител или еквивалентен

– да представите доказателство за най-малко 50 гмуркания в отворени води, включително:

  • нощни гмуркания
  • гмуркания с ограничена видимост
  • дълбоки гмуркания (между 30 и 40 м)
  • гмуркания по течение
  • гмуркания в студена вода
  • гмуркания с навигация

След завършване на обучението, водолазът CMAS три звезди, ще има професионални теоретични знания, сериозни спасителни умения, способности за управление на гмуркането и достатъчно опит, да планира, организира и провежда безопасно гмуркане в отворени води, включително да води групи от други любители водолази.

Водолазът CMAS три звезди е квалифициран:

– да извърши оценка на риска на определено за гмуркане място и условия и да определи степента на безопасност;

– да извършва спортни гмуркания, включително гмуркане със спиране за декомпресия;

– да извършва специализирани спортни водолазни дейности, за които е получил съответната квалификация;

– да планира и изпълнява процедури за извънредни ситуации, съобразени с околната среда и условия;

– да съдейства като помощник CMAS инструктор, контролирайки курсистите и следейки за безопасността им.

При успешно завършване на курса ще получите международно признат сертификат за водолаз CMAS три звезди.